Widget HTML Atas

Tentang Nafsu


Kitab Barencong - Nafsu itu ada empat martabat:
  1. Nafsu Amarah tempatnya pada empedu
  2. Nafsu Lawwamah tempatnya pada perut
  3. Nafsu Sawiyah tempatnya pada limpa
  4. Nafsu Mutmainah tempatnya pada tulang
Inilah nafsu zat haq ta’ala. 

Kenyataannya pada/diri hidung kejadiannya dalam cahaya putih: kelihatan segala macam sesuatu dikalam laut Rahmad jadi kesempurnaan dari ke 4 macam tersebut diatas tadi adalah bersatu di dalam alam nur/ cahaya kita pribadi. 

Demikianlah uraian ringkas dari hamba semoga kita semua beroleh petunjuk, serta taufik dan hidayahnya dari pada Tuhan azzawazallah. Amin (Selanjutnya - Mengenai Hati)

File pdf:

diri hidung kejadiannya dalam cahaya putih Tentang Nafsu  
diri hidung kejadiannya dalam cahaya putih Tentang Nafsu

No comments for "Tentang Nafsu"