Widget HTML Atas

Susunan Sifat 20 Gugurnya Kepada Diri

Kitab Barencong - Susunan Sifat 20 Gugurnya Kepada Diri

Wujud adalah kepala
Qidam adalah telinga kanan
Baqa adalah telinga kiri
Mukhalafatuhu Lil hawadits adalah mata kanan
Qiyamuhu Binafsihi adalah mata kiri
Wahdaniyyah adalah mulut
Qudrat adalah bahu kanan
Iradat adalah bahu kiri
Ilmu adalah susu kanan
Hayat adalah susu kiri
Sama' adalah tangan kanan
Basar adalah tangan kiri
Kalam adalah pangkal lengan kanan
Qadirun adalah pangkal lengan kiri
Muridun adalah kaki kanan
Alimun adalah kaki kiri
Hayyun adalah paha kanan
Sami'un adalah paha kiri
Bashirun adalah pusat
Mutakallimun adalah jantung

Demikian susunan menurut urutan-urutannya.

Huruf-huruf nama Allah

Allah: zat, sifat, asma, af’al
Muhammad: sir, nur, asma, perbuatan
Adam: rahasia, roh, hati, kelakuan
Insan kamil: rahasia Allah Ta’ala

Sebuah misal:

Roh umpama istana
Hati umpama raja
Ilmu umpama hakiki
Akal umpama pembesar kerajaan
Tubuh umpama kendaraan
Nafsu umpama penarik kereta

Telunjuk sebagai penguasa kerajaan
Mata sebagai pengawas
Telinga sebagai penghubung
Hidung sebagai timbangan
Mulut sebagai palu
Kaki sebagai laskar
Tengah sebagai tampuk pemerintahan, sayap kanan/kiri.

Demikianlah yang dapat hamba harapkan untuk sesamaku. Ini hanya sebagai missal atau contoh saja. Inilah raja kuasa bagi sekalian umat. Inilah yang disebut khalifah di dalam bumi ini. Sekianlah ulasan tersebut di atas ini. (Selanjutnya - Doa nikah supaya mendapat tuntunan hidup)

File pdf:

Demikianlah yang dapat hamba harapkan untuk sesamaku Susunan Sifat 20 Gugurnya Kepada Diri  
Demikianlah yang dapat hamba harapkan untuk sesamaku Susunan Sifat 20 Gugurnya Kepada Diri


No comments for "Susunan Sifat 20 Gugurnya Kepada Diri"