Widget HTML Atas

Surat Al Ikhlas


Kitab Hakekat

Surat Al Ikhlas

Bismillahirrohmannirrohim
1. Qul Huwallaahu Ahad
2. Allahus Shomad
3. Lam Yalid Walam Yuulad
4. Walam Yakul Lahu Kufuan Ahad

Artinya:
1. Katakanlah, Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa (Tunggal)
2. Allah adalah tempat meminta/bergantung segala sesuatu
3. Tidak beranak dan tidak diperanakkan
4. Tidak ada sesuatupun yang menyamainya

URAIAN / PENJELASAN

1. Wahai Arif, Katakanlah: Huwa

Wahai Musytaq, Katakanlah: Allah
Wahai Muthi, Katakanlah: Ahad
Wahai Zaahid, Katakanlah: Ash Shomad
Wahai Alim, Katakanlah: Lam Yalid
Wahai Abid, Katakanlah: Walam Yulad
Wahai Ashi, Katakanlah: Walam Yakul Lahu Kufuan Ahad

2. Wahai Hati, Katakanlah: Huwa

Wahai Sanubari, Katakanlah: Allah
Wahai Ruh, Katakanlah: Ahad
Wahai Lisan, Katakanlah: Ash Shomad
Wahai Pendengaran, Katakanlah: Lam Yalid Walam Yulad
Wahai Penglihatan, Katakanlah: Walam Yakul Lahu Kufuan Ahad

3. Wahai Para Penuntut, Huwa adalah Isyaratku

Wahai Para Yang Berkehendak, Allah adalah Namaku
Wahai Para Yang meng-Esa-kan, Ahad adalah Sifatku
Wahai Orang-Orang Yang Rindu, Ash Shomad adalah Sifatku
Wahai Orang-Orang Yang Beramal, Lam Yalid Walam Yulad adalah Nisbahku
Wahai Orang-Orang Yang Arif, Walam Yakul Lahu Kufuan Ahad adalah Wibawaku

(Selanjutnya - Manusia Sejati)

No comments for "Surat Al Ikhlas"