Widget HTML Atas

Allah Dan Muhammad

Kitab Hakekat

Allah Dan Muhammad


ALLAH DAN MUHAMMAD ADALAH SAWIJI / MANUNGGAL

7 (TUJUH) LAPIS BUMI DALAM TUBUH MANUSIA

1. BUMI RATNA / BUMI DADA
2. BUMI JANTUNG
3. BUMI BUDI
4. BUMI JINEM
5. BUMI SUKMO
6. BUMI RAHMAT
7. BUMI RASA

7 (TUJUH) LAPIS LANGIT DALAM TUBUH MANUSIA

1. ROH JASMANI
2. ROH RABANI
3. ROH ROMANI
4. ROH ROHANI
5. ROH NURANI
6. ROH NABATI
7. ROH KAFI

(Selanjutnya - Kedudukan (Tempat) Huruf Arab Dalam Tubuh Manusia)

No comments for "Allah Dan Muhammad"