Widget HTML Atas

Af'al atau Kehendak Allah SWT Yang Maha Mutlak

 Salah satu yang harus dikenali dalam memahami ILMU MENGENAL ALLAH adalah memahami  Af'al atau Kehendak Allah SWT Yang Maha Mutlak
Kitab Teberubut - Salah satu yang harus dikenali dalam memahami ILMU MENGENAL ALLAH adalah memahami "AF'AL atau KEHENDAK ALLAH swt YANG MAHA MUTLAK"

KEHENDAK ALLAH SWT yang maha mutlak ini bisa merubah apa saja termasuk memasukkan AHLI IBADAH ke NERAKA dan memasukkan AHLI MA'SIAT ke SURGA.

Bahkan... MENOLAK DO'A Nabi Muhammad Rasulullah Saw agar umatnya TIDAK BERPERANG DAN SALING MEMBUNUH.

Hadist Sahih :

'Amir bin Said dari Bapaknya berkata bahwa :
"Satu hari Rasulullah S.A.W telah datang dari daerah berbukit dan ketika Rasulullah S.A.W sampai di masjid Bani Mu'awiyah beliau masuk ke dalam masjid dan menunaikan solat dua rakaat. Maka kami pun turut solat bersama dengan Rasulullah S.A.W.
Kemudian Rasulullah S.A.W berdoa dengan doa yang agak panjang kepada Allah S.W.T....., Setelah selesai berdoa maka Rasulullah S.A.W pun berpaling kepada kami lalu bersabda yang bermaksud :

"Aku telah bermohon kepada Allah S.W.T tiga perkara, dalam tiga perkara itu hanya di memperkenankan dua perkara saja dan satu lagi ditolak, yaitu :

Aku memohon kepada Allah S.W.T supaya tidak membinasakan umatku dengan musim susah yang berpanjangan. Permohonanku ini diperkenankan oleh Allah S.W.T

Aku memohon kepada Allah S.W.T supaya umatku jangan dibinasakan dengan bencana tenggelam (seperti banjir besar yang telah melanda umat Nabi Nuh s.a). Permohonanku ini diperkenankan oleh Allah S.W.T.

Aku memohon kepada Allah S.W.T supaya umatku tidak dibinasakan kerana PERMUSUHAN sesama mereka (PEPERANGAN, PEMBUNUHAN antara sesama Islam). Tetapi permohonanku ini DITOLAK oleh Allah Swt. ( HR. BUKHARI )

KEHENDAK ALLAH SWT adalah KETENTUAN atau KETETAPAN ALLAH SWT yang harus diterima dengan IHKLAS...., Berkata Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda : Allah Swt berfirman :

"Tanda pengenalan hamba-hamba-Ku di hatinya terhadap-Ku ialah dengan menyangka baik terhadap qadar-Ku, tiadalah dikeluh-kesahkannya hukum-hukum-Ku (KETETAPAN), tiadalah dirasakannya lambat kurnia-Ku dan senantiasa malu berbuat maksiat.” [HR. Dailami]

ILMU MA'RIFATTULLAH atau ILMU MENGENAL ALLAH atau ILMU MENGENAL TUHAN YANG MAHA ESA itu jika disederhanakan bertujuan hanya untuk agar MANUSIA MENJADI CERDAS baik dalam pola fikir LOGIKA / BERAKAL maupun secara KEBATINAN / SPIRITUAL agar sebodoh-bodohnya manusia bisa mengetahui hal hal sebagai beriut :
  1. Bisa membedakan mana yang di sebut TUHAN YANG MAHA ESA dan mana yang di sebut MANUSIA atau MAKHLUK.
  2. Bisa membedakan mana yang di sebut TUHAN YANG MAHA ESA dan mana yang di sebut PATUNG atau BENDA.
  3. Bisa membedakan mana yang di sebut TUHAN YANG MAHA ESA dan mana yang di sebut RUH SUCI atau RUH QUDUS
  4. Bisa membedakan mana yang di sebut TUHAN YANG MAHA ESA dan mana yang di sebut "NAMA-NAMA" TUHAN YANG MAHA ESA.
  5. Bisa membedakan mana yang di sebut TUHAN YANG MAHA ESA sebagai AKU dan mana yang di sebut AKU sebagai HAMBA.
Manusia yang tidak memahami uraian diatas inilah yang di sebut SEPERTI BINATANG TERNAK....., Firman Allah swt, surat Al Araaf 179 :

"Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu seperti BINATANG TERNAK, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai."

Untuk di renungkan tapi boleh juga di diskusikan dengan sopan dan santun......

Anda Masih TERHIJAB jika BELAJAR ILMU MA'RIFATTULLAH tapi PEMAHAMAN anda masih melihat ada perbedaan antara TUHAN YANG MAHA ESA nya dalam AGAMA ISLAM dengan :

TUHAN YANG MAHA ESA nya AGAMA NASRANI
TUHAN YANG MAHA ESA nya AGAMA YAHUDI
TUHAN YANG MAHA ESA nya AGAMA SABIIN (Hindu, Budha, dll)

Firman Allah swt dalam Al Quran surat Al Baqarah 62 :

“Sesungguhnya orang-orang Mu’min, orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani, dan orang-orang sabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal Saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati “

Perang saudara antara MUSLIM dengan MUSLIM yang terjadi di SYIRIA, MESIR, LEBANON, PALESTINA, YAMAN, IRAK, PAKISTAN dan akan terus berlanjut sampai ke ARAB SAUDI bahkan sampai ke kota suci MEKKAH dan MADINAH. Terjadi karena sudah menjadi KETETAPAN ALLAH SWT.

Jadi jika seseorang yang belajar ILMU MA'RIFATTULLAH tetapi masih MARAH ketika mendengar dan menyaksikan perang saudara tersebut maka itu pertanda bahwa dia BELUM PAHAM ILMU MA'RIFATTULLAH yang di pelajarinya dan juga BELUM MENGENAL ALLAH SWT sebagai TUHANNYA.

Berkata Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda : Allah Swt berfirman :

"Tanda pengenalan hamba-hamba-Ku di hatinya terhadap-Ku ialah dengan menyangka baik terhadap qadar-Ku, tiadalah dikeluh-kesahkannya hukum-hukum-Ku (KETETAPAN), tiadalah dirasakannya lambat kurnia-Ku dan senantiasa malu berbuat maksiat.” [HR. Dailami]

Pembantaian Besar-besaran yang di lakukan umat MUSLIM kepada MUSLIM lainnya yang akan terjadi di ARAB SAUDI di masa mendatang. Juga sudah menjadi KETENTUAN ALLAH SWT

Berkata Anas ra. bahwa Rasulullah Saw. Bersabda : Allah berfirman :
“Barangsiapa yang tidak ridha dengan qadha-Ku dan qadar-Ku maka ambillah TUHAN selain Aku.” [HR Baihaqi]

Dari Abu Hind ad-Daarimi ra. Bahwa Rasulullah Saw. Bersabda : Allah berfirman :
“Barangsiapa yang tidak ridha dengan qadha-Ku dan tidak balasan-Ku maka ambillah TUHAN selain Aku.” [HR Ibnu Hibban]

Hadits Qudsi, Rasulullah Saw bersabda : Allah swt berfirman :
"Barang siapa yang tidak ridha terhadap ketentuan-Ku, dan tidak sabar atas musibah dari-Ku, maka carilah Tuhan selain Aku." (HR. Bukhari dan Muslim)

Itu sebabnya IHKLAS adalah pencapaian tertinggi dalam ber ma'rifat... (FB Kitab Teberubut)


No comments for "Af'al atau Kehendak Allah SWT Yang Maha Mutlak"