Widget HTML Atas

Doa Masuk Pasar dan Adab-Adab Ketika Masuk Pasar

Doa Masuk Pasar - Nabi Solallohu Alaihi Wassalam pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya tempat adalah masjid, dan seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Pasar atau tempat keramaian memang kerap melalaikan kita dari segala ibadah. Bahkan, banyak kemudhorotan dan keburukan yang akan diperoleh ketika kita masuk pasar dan tidak dapat menjaga hati kita agar tidak jauh dari ibadah. Untuk itu, Rasululloh menganjurkan barang siapa yang memasuki pasar, maka hendaklah mereka membaca doa dan berdzikir.

Di kesempatan artikel kali ini, kami akan membahas tentang doa masuk pasar tersebut secara lengkap beserta adab-adab yang sebaiknya dijaga ketika berada di tengah pasar. Simaklah sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan sunnah untuk Anda.

Doa Masuk Pasar

Ketika seseorang hendak masuk pasar maka hendaklah ia membaca doa. Doa masuk pasar memiliki lafal, latin, dan arti sebagaimana berikut:

 Nabi Solallohu Alaihi Wassalam pernah bersabda bahwa sebaik Doa Masuk Pasar dan Adab-Adab Ketika Masuk Pasar

Latinnya : Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyii wa yumiit, wa huwa hayyun laa ya yamuut, bi yadihil khoir, wa huwa ‘ala kulli sya-in qodiir.
Artinya : Tiada tuhan kecuali Allah dan tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nyalah segala kekuasaan dan bagi-Nyalah segala pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dialah yang maha hidup dan tidak pernah mati. Di tangan-Nyalah segala kebaikan dan Dia maha mampu atas segala sesuatu.

Nabi bersabda bahwa barang siapa seseorang membaca doa tersebut ketika hendak masuk pasar, maka Allah akan mencatat satu juta kebaikan untuknya dan menghapuskan satu juta keburukan darinya. Sungguh merupakan doa yang sangat istimewa.

Keistimewaan doa masuk pasar tersebut dikarenakan pasar yang biasanya dapat melalaikan dengan seribu satu muslihatnya, sehingga orang yang berada di dalamnya jauh dan melupakan ibadah, maka akan menjadi keutamaan bagi kita yang tetap bisa menahan diri dengan senantiasa berdzikir kepada Alloh.
Doa Agar Dagangan Laris
Doa Masuk Rumah
Doa Masuk Kuburan

Doa Ketika Berada di Dalam Pasar

Selain membaca doa masuk pasar di atas, ketika telah berada di dalam pasar, Anda juga dianjurkan untuk membaca doa berikut ini.

 Nabi Solallohu Alaihi Wassalam pernah bersabda bahwa sebaik Doa Masuk Pasar dan Adab-Adab Ketika Masuk Pasar

Latinnya : Allahumma innii as-aluka minal khoiri kullihii ‘aajilihi, wa aajilihi maa ‘alimtu minhu, wa maa lam a’lam. Wa a’uudzu bika minasy syarri kullihi ‘aajilihi, wa aajilihi maa ‘alimtu, minhu wa maa lam a’lam.
Artinya : Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pada-Mu seluruh kebaikan, baik kebaikan yang cepat maupu kebaikan yang lambat, baik kebaikan yang aku ketahui maupun kebaikan yang tidak aku ketahui. Aku berlindung pada-Mu dari seluruh keburukan, baik keburukan yang cepat maupun keburukan yang lambat, baik keburukan yang aku ketahui maupun keburukan yang tidak aku ketahui.

Bacalah doa tersebut sebagai munajat untuk memohon perlindungan Alloh atas segala keburukan pasar.

Ada beberapa adab yang sebaiknya juga Anda lakukan dalam memanfaatkan fungsi pasar. Islam menganjurkan Anda ketika tengah berada di dalam pasar untuk dapat menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan agama. Anda juga tidak boleh berteriak-teriak membuat kegaduhan di dalam pasar.

Selain itu, pasar merupakan tempat berkumpulnya syetan dan segala keburukannya, bila telah selesai mendapatkan apa yang dibutuhkan, maka bersegeralah untuk pulang. Dan sepulangnya dari pasar, hendaklah Anda membaca 10 ayat Al-Quran untuk membuang semua keburukan yang Anda bawa dari pasar.

Nah, demikianlah lafal doa masuk pasar dan adab-adab yang sebaiknya dilakukan seorang muslim ketika berada di pasar. Semoga dapat diamalkan dengan baik sehingga bisa menjadi amalan ibadah sunnah untuk kita. semoga kita tergolong orang-orang yang dijauhkan dari keburukan pasar. Amiin. Amiin Yaa Rabbal Alamiin.

No comments for "Doa Masuk Pasar dan Adab-Adab Ketika Masuk Pasar"