Widget HTML Atas

Sayyidi Syeikh Samman Al-Madani


Kelahiran 
Nama beliau adalah Ghauts Zaman al-Waly Qutbil Akwan Syeikh Muhammad bin Abdul Karim as-Samman al-Madani keturunan Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah az-Zahra binti Sayyidina Rasulullah Saw.

Lahir di Kota Madinah pada tahun 1132 H / bertepatan tahun 1718 M.

Wafat pada hari Rabu 2 Zulhijjah tahun 1189 H, di makamkan di Baqi’.

Beliau adalah ulama besar dan wali agung berdarah Ahlul Bait Nabi beraqidah ahlussunnah wal jamaah dengan Asy’ari dalam bidang teologi atau aqidah, dan Syafii mazhab fiqih furu’ ibadatnya, dan Junaid al-Baghdadi dalam tasawufnya.

Beliau r.a tinggal di Madinah menempati rumah yang pernah ditinggali Khalifah pertama, yakni Sayyidina Abu Bakar Shiddiq r.a (seorang Shiddiq yang paling agung yang tiada bandingnya, kecuali para Anbiya wal mursalin).

Guru mursyid Beliau adalah Sayyidina Syeikh Mustafa Bakri, seorang wali agung dari Syiria, dari pihak ayah keturunan Sayyidina Abu Bakar Shiddiq r.a dari pihak ibu keturunan Sayyidina Husin Sibthi Rasulullah Saw.

Maqam kewalian beliau adalah seorang Pamungkas para wali, yakni Ghauts Zaman, dan wali Qutb Akwan, yakni kewalian yang hanya bisa dicapai oleh para sadah yang dalam tiap periode 200 tahun sekali. Dan beliau adalah Khalifah Rasulullah pada zamannya. Nama beliau Sayyidi Syeikh Samman itu dari Lauhil Mahfudz dan setengah dari Wazan Mahdi menyebutkan yang demekian itu di dalam kitab Thabaqat bagi Sayyid Ahmad As-Syarnubi, maka lihatlah di dalam Thabaqat-nya itu adalah ta’biat Sayyidi Syeikh Samman RA, kasih sayang kepada orang yang thalibul ilmu dan kepada orang yang sholih, dan kepada orang yang faqir dan miskin dan lagi pula suka berkhidmah kepada orang yang ziarah ke maqam Rasulullah dari pada orang yang ‘alim dan orang yang sholih dari orang awam dan khawwas.

Masa Kecil Beliau 
Tabi’at Sayyidi Syeikh Samman selagi kecil hingga bertemu mursyidnya: adalah beliau sangat memuliakan kedua orang tua beliau, lagi pula mengekalkan musyahadatu wujud dan muraqabah dan ibadah hingga beliau meninggalkan adat dan melawan hawa nafsu beliau hingga dari yang halal sekali pun, dan tidak tidur kecuali sedikit, dan apabila di beri bantal oleh orang tua beliau maka keluh kesah beliau seperti orang yang sakit, dan apabila sampai pada waktu sahur beliau bangun dan membaca ratib, sahur lalu sembahyang subuh berjama’ah dengan orang banyak lalu membaca ratib subuh hingga terbit matahari, dan apabila terbit matahari maka bangkitlah beliau untuk sholat sunat isyraq dua raka’at, dan apabila naik matahari seperempat maka bangkitlah beliau untuk sholat dhuha dan lagi pula beliau memperbanyak puasa sunnat dan riyadhah dan menjauhkan diri dari kenikmatan dan lezatnya dunia sampai pada yang halal sekali pun dan hal ihwal ini adalah hal keadaan beliau semasa kecil beliau yakni sebelum balignya, pada masa itulah beliau di suruh orang tuanya masuk ke dalam shiwan (tempat makan) untuk di beri makanan, manakala selesai makan di lihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tak di makan oleh beliau dan pergilah orang tuanya kepada guru mengaji Al-Qur’an semasa kecilnya untuk mengabarkan hal ihwal anaknya, maka di jawab oleh gurunya janganlah engkau takut akan anakmu itu, tidak diragukan lagi bahwa ia adalah Aulia Allah dan tidak khilaf lagi antara ulama dan Sayyidi Syekh Samman apabila melihat orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang di larang syara’ maka di katakan kepadanya wahai orang tuaku tidaklah Tuhan kita menyukai orang yang berlebihan di dunia ini, demikianlah masa kecil beliau.

Sayyidi Syeikh Samman Al-Madani selalu berdzikir siang dan malam dan suka beruzlah (bersunyi dari manusia) dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi’ yakni pemakaman para istri-istri Rasulullah, di Madinaturrasul.

Awal Perjalanan Sayyidi Syeikh Samman Al-Madani 
Pada masa bidayahnya yakni masa awal permulaan beliau menjalani jalan Tasawuf, beliau berpakaian dengan pakaian yang indah-indah kemudian datang Sayyidi Syeikh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani membawa  jubah putih padahal Sayyidi Syeikh Samman dalam kamar khalwat beliau dan dipakailah jubah itu dan beliau saat itu menyembunyikan ilmu dan amal beliau hingga datang Hadhdharurrasul memerintahkan untuk mendzahirkannya, maka dzhahirlah lebih dari matahari di tengah hari dan berdatanganlah orang-orang untuk mengambil bai’at Thariqat kepada beliau.

Sebagian Perkataan Sayyidi Syekh Samman Al-Madani 
  • Barangsiapa membaca ”Allahummagfirli ummati Sayyidina Muhammad, allahummarham ummata Sayyidina Muhammad, allahummastur ummata Sayyidina Muhammad, allahummajbur ummata Sayyidina Muhammad” (4x) sesudah sholat shubuh sebelum berbicara urusan dunia dan istiqamah maka menempati martabat fadilah qutub.
  • Barangsiapa mengambil tariqat kepadaku dan mengamalkannya niscaya pasti ia akan mendapatkan rasa madzub di dalam dunia (di ambil oleh Allah akalnya yang basyariah diganti dengan akal yang bersifat rabbaniyah) yakni diambil oleh Allah akan rasa wujud dan sifat serta af’al di ganti dengan rasa ‘adam mahdhah adam semata-mata yakni tiada punya wujud, sifat dan af’al melainkan hanya Allah SWT yang mempunyai wujud haqiqi, minimal saat sakaratul mautnya.
  • Adalah perkataanku ini seperti perkataan Sayyidi Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani “Barangsiapa yang menyeru akan diriku Ya Samman 3 kali ketika mendapat kesusahan, niscaya aku datang menolongnya.
Semula, beliau belajar Tarekat Khalwatiyyah di Damaskus. Lama-kelamaan, ia mulai membuka pengajian yang berisi teknik dzikir, wirid, dan ajaran tasawuf lainnya. Beliau menyusun cara mendekatkan diri kepada Allah SWT yang akhirnya disebut sebagai Tarekat Sammaniyah. Sehingga, ada yang mengatakan bahwa Tarekat Sammaniyah adalah cabang dari Khalwatiyyah.

Demi memperoleh ilmu pengetahuan, beliau rela menghabiskan usianya dengan melakukan berbagai perjalanan. Beberapa negeri yang pernah ia singgahi untuk menimba ilmu di antaranya adalah Iran, Syam, Hijaz, dan Transoxiana (wilayah Asia Tengah saat ini). Karyanya yang paling terkenal adalah kitab Allnsab. Ia juga mengarang buku-buku lain, seperti Mujamu al-Masyayikh, Tazyilul Tarikh Baghdad, dan Tarikh Marv.

Kemuliaan Sayyidi Syeikh Samman Al Madani 
Syeikh Muhammad Samman dikenal sebagai tokoh tarekat yang memiliki banyak karamah. Baik kitab Manaqib Syaikh al-Waliy al-Syahir Muhammad Samman maupun Hikayat Syeikh Muhammad Samman, keduanya mengungkapkan sosok Syeikh Samman.

Karamah Sayyidi Syeikh Samman teramat banyak dan sebagian karamah Sayyidi Syeikh Samman yang diriwayatkan Mufriin bin Abdul Mu’in dengan kata-katanya: Ketika aku berlayar ke negeri Hijaz manakala aku sampai di tepi laut, kulihat mendung hitam pekat dan datang angin topan yang kencang hingga kapalku hampir tenggelam maka aku sangat takut, lalu aku berteriak sehabis-habisnya suara “yaa Samman” 3 kali ya mahdali” maka tiba-tiba ada dua orang yang datang dan memegang kedua sisi kapalku dan redalah angin topan itu serta sampailah aku ke negeri hijaz dengan selamat. 

Sebagaimana guru-guru besar tasawuf, Syeikh Muhammad Samman terkenal akan kesalehan, kezuhudan, dan kekeramatannya. Konon, ia memiliki karamah yang sangat luar biasa. “Ketika kaki diikat sewaktu di penjara, aku melihat Syeikh Muhammad Samman berdiri di depanku dan marah. Ketika kupandang wajahnya, tersungkurlah aku dan pingsan. Setelah siuman, kulihat rantai yang melilitku telah terputus,” kata Abdullah al-Basri. Padahal, kata seorang muridnya, ketika itu Syeikh Samman berada di kediamannya sendiri.

Adapun perihal awal kegiatan Syeikh Muhammad Samman dalam tarekat dan hakikat, menurut Kitab Manaqib. diperolehnya sejak bertemu dengan Syeikh Abdul Qadir Jailani. Suatu ketika, Syeikh Muhammad Samman berkhalwat (menyendiri) di suatu tempat dengan memakai pakaian yang indah-indah. Pada waktu itu. datang Syeikh Abdul Qadir Jailani yang membawakan pakaian jubah putih. “Ini pakaian yang cocok untukmu.” Ia kemudian memerintahkan Syeikh Muhammad Samman agar melepas pakaiannya dan mengenakan jubah putih yang dibawanya. Konon, Syeikh Muhammad Samman menutup-nutupi ilmunya sampai datanglah perintah dari Rasulullah SAW untuk menyebarkannya kepada penduduk Kota Madinah.

Bila seseorang hendak mendapatkan fadhilah satu karomah Aulia Allah hendaklah ia yaqin bahwa orang itu benar-benar Aulia Allah dan tidak sangsi atau tanpa keragu-raguan sama sekali dan jangan memungkirinya walaupun keadaan wali tersebut menyalahi syara’. 

Dan Sayyidi Syeikh Samman meninggal dunia pada hari rabu 2 Dzulhijjah tahun 1189 H, dan dimakamkan di Baqi’ berdekatan dengan makam para istri-istri Baginda Rasulullah. Beliau banyak memiliki karomah yang tidak bisa dihitung banyaknya, bahkan sampai saat ini pun karamah itu terus ada.

Karamah agung beliau adalah pangkat kewaliannya yang begitu agung. Beliau mendapat haq memberi syafaat 70.000 umat manusia masuk syurga tanpa hisab.

Murid-murid beliau dari Indonesia: Qutb Zaman Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, Qutb Maktum Syeikh Abul Abbas Ahmad at-Tijani (Pendiri Tarekat Tijani), al-Qutb Syeikh Abdussamad al-Palimbani, al-Qutb Syeikh Abdul Wahab Bugis (menantu Syeikh Arsyad al-Banjari), al-Qutb Syeikh Abdurrahman al-Batawi (kakek Mufti Betawi dari pihak ibu Habib Utsman Betawi), al-Qutb Syeikh Dawud al-Fathani, dan lain-lain.

Dan diantara keagungan dan kemuliaan beliau yang amat banyak, diantaranya: semua murid beliau yang jumlahnya ribuan menempati Maqam Qutb.

Beliau menempati kemuliaan karena beliau berada pada jalan Rasulullah dan para sahabatnya, yakni Ahlussunnah Wal Jamaah. 

No comments for "Sayyidi Syeikh Samman Al-Madani"