Widget HTML Atas

Al Malik Sayyid Muhammad Idris Bin Muhammad Al Mahdi As Sanusi

Inilah salah seorang Pemimpin Negara atau Raja yang merupakan Ahli Tariqat Sufi. Baginda ialah Al-Malik Sayyid Muhammad Idris Bin Muhammad Al-Mahdi As-Sanusi, yaitu salah seorang Syeikh atau Guru dari Al-Muhaddith Syeikh Dr Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani dan merupakan keturunan Rasulullah saw melalui Sayyidina Hasan.

Beliau lahir di Al-Jaghbub dan merupakan anak dari pernikahan Sayyid Muhammad Al-Mahdi Bin Sayyid Muhammad Al-Sanusi dan isteri kelimanya Aisha Binti Ahmad Al-Syrte. Nenda Beliau, Sayyid Muhammad Al-Sanusi ialah Pengasas Tareqat Sanusiyyah. Beliau lebih dikenal sebagai King Idris (12 Maret 1889 - 25 Mei 1983) telah memerintah Libya antara tahun 1951 hingga tahun 1969.

Pada 1 September 1969, ketika berada di Turki untuk perawatan pembedahan kaki, beliau telah diturunkan tahta oleh tentera Libya di bawah Pimpinan Kolonel Muammar Kaddafi dalam satu pemberotakan kekuasaan, beliau telah tinggal dalam pembuangan di Greece, kemudian ke Mesir dan wafat di Kaherah tahun 1983.

Para Ulama' pernah berkata mengenai Muammar Kaddafi bahwa: Allah Ta’ala akan menghinakan Muammar Kaddafi karena dia pernah menggulingkan Ahlul Bait Rasulullah Saw.

Apabila beliau mendapat kabar tentang penggulingan Kerajaan oleh Kolonel Muammar Kaddafi. Beliau tidak kembali Libya untuk merampasnya kembali walaupun pendukungnya jauh lebih banyak.

Kata beliau: "Jikalau aku ke sana untuk merampas tahtaku kembali, hanya akan menambahkan lagi kematian kaum muslimin. Aku tak mau itu terjadi". Permaisurinya telah mengantarkan kembali Mahkotanya ke Libya dan berkata: "Sekarang aku tidak lagi di Libya jadi bukan hakku lagi untuk memakai mahkota lagi”

No comments for "Al Malik Sayyid Muhammad Idris Bin Muhammad Al Mahdi As Sanusi"