Widget HTML Atas

Syekh Muhammad Al Ya'qubi Al Hasani, Ulama Ahli Hadist Dari Damaskus

Kabar Santri ~ Buah yang jatuh tak jauh dari pohonnya, ungkapan tersebut memang pantas di berikan kepada Seorang Ulama dari Damaskus yang mempunyai pengetahuan sangat Luas terutama di bidang hadist. Syech Muhammad Al ya’qubi Al hasani demikian nama dari Tokoh Ulama terkemuka Dari Damaskus Syria yang lahir tahun 1963 . Ayah dan kakek dia seorang Ulama termasyhur dan menjadi Mufti dimasjid Jami’i Al Umawi.


Ayahnya berjulukan Al alamah Assyech Ibrahim Al Ya’qubi . Sejak kecil Syech Muhammad menerima gembelengan dari Ayahnya dan menanamkan kedisplinan yang sangat tinggi. Dalam mendidik dirinya ayahnya melaksanakan banyak sekali metode penghapalan Kitab-kitab Matan dan qasidah qaasidah sebelum mempelajari Kitab kitab Induk. Setelah hapal matan - matan tersebut barulah ayahnya mengajari banyak sekali disiplin ilmu Syari’at lainnya ibarat Al muthawatho karya Iman Malik, Syarah Al manar , Tafsir Al Anasafi, Kitab Assanusiyyah dll.

Dan kecerdasan yang dimillki Syech Muhammad Al Ya’qubi sudah tampak dalam usia cukup umur semua catatan, ulasan serta komentar yang telah dipelajari dari ayahnya dia susun dalam sebuah kitab yang bernama“Al lu’lu al maknum wa azzabarjad al mashun fiima qoro’tuhu ‘ala allamah al walid min kutub wa al funun”

kitab Tersebut menjadi pegangan dia dalam menggali kajian-kajian keimuan lainnya. Dan dia menerima Ijazah keilmuan pribadi dari ayahandanya. Disamping dia mencar ilmu dengan ayahnya Syech Muhammad juga berguru kepada Ulama-ulama terkemuka lainnya ibarat Syech Muhammad Abu Yusr Abidin , Syech Muhammad Zainal Abidin At Tunisi dan Syech Abdul aziz “uyun Assud.

Kedalaman Ilmu yang dimilki oleh Syech Muhammad Al Ya’qubi telah diakui bahkan semenjak usia 12 tahun dia sudah mengajar dan seringkali menggantikan ayahnya memperlihatkan ceramah di Majlis ilmu kalau ayahnya berhalangan Hadir. Diusia 14 tahun dia juga sudah dipercaya untuk Berkhutbah Jum’at , menginjak 17 tahun diangkat menjadi Khotib disalah satu masjid terbesar di kotanya.

Disamping Ahli dalam ilmu hadist Syech Muhammad Al ya’qubi Al hasani juga seorang Sufi dan pemimpin Tarekat Syadziliyyah yang didapat dari Ayahnya dan tergolong silsilah Dzahabiyyah ( silsilah emas) , setara dengan Tokoh Sufi termashur lainnya ibarat Syech Ibnu Atho’ilah Pengarang Kitab Al Hikam yang banyak dikaji di Indonesia.

Setelah sekian usang dia mengajar Di majllis-majlis ta’lim tahun 1990 Syech Muhammad Al ya’qubi meninggalkan seluruh acara pekerjaannya dinegrinya dan melaksanakan ritual pengembaraan yang dalam dunia Sufi dinamakan” Uzla”, dia berkelana dari satu negara ke negara lain untuk berbagi dan mensyiarkan Islam terutama di Erofah banyak sekali warga Erofah yang masuk Islam dan tertarik terhadap Islam itu alasannya ialah Sifat Syech Muhammad Al yaqubi dalam dalam memberikan Risalah -Risalah Islam dengan bercermin kepada Ahlak dari Rosululloh SAW , belia juga selalu memperlihatkan sugessti kepada Umat Islam Untuk menteladani Ahklak mulia Rosululoh SAW yang membawa Rahmat bagi Seluruh alam.

Label Islam Sebagai Teroris yang di Hembuskan oleh Dunia Barat bertolak belakang dengan pedoman Islam yang sebenarnya. Karya karya dia banyak dijual ditoko -toko Erofah ibarat Amerika dan Australia, Beliau dianggap sebagai tokoh Fenomenal yang menggabungkan Ajaran Syri’at dengan Tasawuf dan menghidupkan kembali Kejayaan Islam Di masa Silam didunia Barat.


Syech Muhammad Al Ya’qubi Al hasani sekitar tahun 2006 pernah juga singgah di Indonesai dan melaksanakan kunjungan keberbagai Pesantren-pesantren serta Majelis majlis ta’lim, Banyak Para Ulama Di indonesia yang ingin bertemu dengannya dan meminta Ijazah Sanad hadist Karena Beliau Adalah Ulama Ahli Hadist yang mempunyai sanad Bersambung hingga ke Rosulullh SAW.

Disamping melaksanakan pertemuan dengan Para Para Ulama dan Habaib ,Syech Muhammad Al Ya’qubi juga melaksanakan Ritual Ziarah Kemaqom Para Wali, dan kebetulan di kawasan tinggal saya terdapat Maqom Waliyulloh Al Habib Husein Bin Abu Bakar Al Idrus Luar Batang Jakarta, dan Beliau sempat berziarah Keluar Batang dan Sangat menyesal sekali saya tidak sempat bertemu dengan beliau, Saya juga tidak mengetahui kedatangan dia yang tiba secara tiba-tiba keluar batang. Mudahah mudahan dilain waktu Alloh pertemukan saya dengan beliau.aminn

No comments for "Syekh Muhammad Al Ya'qubi Al Hasani, Ulama Ahli Hadist Dari Damaskus"