Widget HTML Atas

Syeikh Muhammad Zainuddin Al Baweyani

Kelahiran dan pertumbuhan beliau

Syeikh Muhammad Zainuddin di lahirkan pada tahun 1334 hijriyah, dengan begitu dia lebih bau tanah satu tahun dari Syeikh Muhammad Yasin al-Fadani yang lahir pada tahun 1335 hijriyah.

Beliau di besarkan oleh kedua orang tuanya dan tumbuh membesar di kalangan masyarakat yang penuh dengan agama, sehingga jiwa dan raganya di serahkan untuk beribadah dan menutut ilmu semata, tidak berbeda dengan bawah umur yang lain dia juga memasuki maktab al-Qur`an untuk mencar ilmu al-Qur`an dan tajwidnya,

Pendidikkan beliau

Setelah mencar ilmu dasar-dasar agama maka dia memulai memasuki dingklik sekolah secara Formal , mka dia memasuki madrasah al-Fakhriyyah sehingga berhasil menamatkan pendidikkannya di sekolah tersebut, kemudian dia melanjutkan pendidikkannya ke jenjang yang lebih tinggi, sekolah yang dia pilih sebagai lanjutan pendidikkannya ialah Madrasah Solatiyyah al-Hindiyyah yang dikala itu telah banyak mencetak ulama-ulama besar, diantara ulama-ulama Indonesia yang telah berhasil menamatkan pengajiannya di Solatiyah dan menjadi ulama besar sebelum masa Syeikh al-Baweyani ialah Syeikh Hasyim Asy`ari pendiri Nahdhtul Ulama, Syeikh Musthafa Husein pendiri Pondok pesantren Musthafawiyah, dan banyak lagi.

Beliau memulai memasuki dingklik sekolah Madrasah Solatiyyah pada tahun 1351 hijriyah, dikala itu umur dia masih beranjak tujuh belas tahun, tetapi kebijakkan dia menciptakan dia berhasil menghabiskan pengajiannya dengan secara singkat, sehingga pada tahun 1353 hijriyah dia berhasil menamatkan pengajiannya.

Di samping pendidikkannya secara formal, dia juga mengikuti pendidikkan non formal di Masjid al-Haram dan di rumah-rumah ulama yang berada di Makkah, diantara pengajian yang dia ikuti ialah pengajian Syeikh Muhammad Amin al-Kutubi, Syeikh Hasan Fad`aq, dan Syeikh Umar Hamdan al-Mahrisi, acara dia selalu di isi dengan aneka macam kegiatan yang berkhasiat untuk agamanya.

Syeikh Zainuddin juga mempunyai bunyi yang sangat merdu sehingga bisa memukau para pendengarnya, qasidah-qasidah yang dia selalu lantunkan bisa menyerap perasaan orang, sehingga dia selalu melantunkan qasidah memuji-muji Nabi di pengajian Syeikh Amin al-Kutubi, hal ini menciptakan dia di senangi banyak orang.

Pekerjaan dan kegiatan beliau

Setelah Syeikh Zainuddin berhasil menamatkan pendidikkannya di Madrasah Solatiyah, maka dia beserta Syeikh Sayyid Muhsin al-Musawa al-Palembani dan kawan-kawannya mendirikan madrasah Darul Ulum , sekolah ini merupakan madrasah pertama untuk bawah umur pendatang dari Nusantara, dan sebagai bentuk dari protes pelajar-pelajar Nusantara terhadap Madrasah Solatiyah .

Di madrasah Darul Ulum ini dia mengajar dan mendidik pelajar-pelajar yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Fathoni, dan lain-lainya, Madrasah Darul Ulum terus berjaya mendidik dan mengeluarkan banyak ulama, di samping lantaran para tenaga pengajarnya yang jago dan alim, kecemerlangan ini hingga kepada masa Syeikh Muhammad Yasin al-Fadani, yang mana banyak diantara ulama di dunia yang singgah ke Madrasah ini untuk mengambil riwayat hadis dari Syeikh al-Fadani, namun sesudah Syeikh al-Fadani meninggal dunia maka madrasah ini terus di bekukkan oleh pemerintah, dan namanya hanya tinggal di dalam kitab sejarah saja.

Di samping itu Syeikh Zainuddin juga mengadakan lawatan untuk berjumpa para ulama dan mengambil ijazah ammah dari mereka, diantara negara yang pernah dia kunjungi ialah Yaman dan Indonesia, sehingga didalam perjalanan ini dia banyak mendapat sanad-sanad yang tinggi dan faedah yang banyak.

Ulama-ulama yang memperlihatkan ijazah ammah :

Syeikh Muhammad Zainuddin al-Baweyani mendapat banyak ijazah ammah dari ulama-ulama besar di dunia ini , diantara ulama-ulama yang telah memperlihatkan ijazah ammah ialah :

1 - Syeikh Muhammad Amin al-Kutubi al-Makki.
2 - Syeikh Sayyid Ahmad al-Abutiji.
3 - Syeikh Hasan as-Sya`ir.
4 - Syeikh Muhammad Ibrahim al-Mulla.
5 - Syeikh Ibrahim bin Muhammad Khair bin Ibrahim al-Ghulayaini.
6 - Syeikh Habib Hamid bin Abdul Hadi bin Abdullah bin Umar al-Jailani .
7 - Syeikh Sayyid Muhammad bin Hadi as-Saqaf.
8 - Syeikh Muhammad Abdul Hayy al-Kattani .
9 - Syeikh Muhammad Ali bin Husein al-Maliki.
10 - Syeikh Abdul Qadir bin Taufiq al-Syalabi.
11 - Syeikh Umar Hamdan al-Mahrisi.
12 - Syeikh al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah as-Saqaf.
13 - Syeikh al-Habib Alawi bin Thohir al-Haddad.
14 - Syeikh al-Habib Abdullah bin Thohir al-Haddad.
15 - Syeikh Muhammad Abdul Baqi al-Ayyubi al-Laknowi.
16 - Syeikh Muhammad bin Muhammad Idris Ahyad al-Bogori.
17 - Syeikh Baqir bin Muhammad Nur al-Jogjawi.
18 - Syeikh Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki.
19 - Syeikh Habib Aidrus bin Salim al-Baar.
20 - Syeikh Sayyid Muhsin bin Ali al-Musawa al-Falimbani.
21 - Syeikh HUsein bin Abdullah bin Hasan bin Ahmad Aidid....
22 - Syeikh Khalifah bin Hamad bin Musa bin Nabhan an-Nabhani al-Bahraini.
23 - Syeikh Soleh bin Muhammad bin Abdullah Idris al-Kelantani.
24 - Syeikh Ahmad bin Abdullah al-Baar.
25 - Dan lain-lain.

Diantara hasil karya dia ialah :

1 - al-Fawaidu az-Zainiyyah Ala al-Manzumati ar-Rahbiyyah.
2 - Faidhul Mannan Fi Wajibati Hamili al-Qur`an.
3 - al-Ulumu al-WAhbiyyah Fi Manazili al-Qurbiyyah.
4 - Ghayatu as-Sul Liman Yuridu al-Ushul Ila Barri al-Usul.
5- Musyahadatu al-Mahbub Fi Tathhiri al-Qawalibi Wa al-Qulub.
6 - Ghayatu al-Wadad Fima Li Haza Wujudi Mina al-Murad.

Diantara murid-murid dia ialah :

1 - Syeikh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz al-Maliki al-Makki, dia mendapat ijazah Syeikh Muhammad Zainuddin al-Baweyani seminggu sebelum wafatnya beliau, sesudah berulang-ulang kali meminta dan memohon kesannya Syeikh Baweyani memperlihatkan ijazah tersebut, Sayyid Muhammad Alawi tampaknya enggan menghembuskan nafas terakhir sebelum mendapat ijazah ammah dari Syeikh Baweyan, lantaran sebelum wafatnya Syeikh Muhammad Alawi Maliki dia memesankan supaya murid-muridnya yang di Indonesia tiba Umrah bulan Ramadhan, lantaran dia telah mengetahui waktu ajalnya telah tiba pada hari yang mulai, bulan yang mulia, dan di kawasan yang mulia pula.

2 - Syeikhuna Sayyid Nabil bin Hasyim Ala Ghamri as-Syafi`i al-Makki, dia mendapat ijazah Syeikh Muhammad Zainuddin Baweyani sebulan sebelum kewafatan Syeikh Muhammad Zainuddin, dan Syeikh Baweyani berpesan kepada dia : " Siapa diantara kita yang terlepas dari azab neraka maka hendaklah dia menolong temannya " . demikianlah ketawadukkan Syeikh Zainuddin, syukurlah Syeikh Muhammad Alawi dan Syeikh Nabil mendapat ijazah dari dia sehingga berambung sanad kita kepada Syeikh Muhammad Zainuddin al-Baweyani al-Indonesi al-Makki.

Syeikh Muhammad Zainuddin al-Baweyani al-Indonesi al-Makki meninggal dunia pada tahun 1426 hijriyyah, mayat dia di shalatkan di Masjid Haram Makkah dan di kuburkan di perkuburan Ma`la, semoga Allah memberikn rahmat yang luas kepadanya.

http://mentarinusantara.blogspot.com/

No comments for "Syeikh Muhammad Zainuddin Al Baweyani"