Widget HTML Atas

Syaikh `Abdullah Al-Lahji

Syaikh al-Faqih al-Muarrikh al-Muhaddits al-Lughawi al-Adib `Abdullah bin Sa`id bin Muhammad bin `Ubaadi al-Lahji al-Hadhrami ialah seorang ulama besar, Mufti asy-Syafi`iyyah Kota Makkah al-Mahmiyyah. Beliau dilahirkan di Kota Lahj, Yaman pada tahun 1343H. Dilahirkan dalam keluarga ulama yang berpengaruh beragama. Sejak kecil ia telah menghafal al-Quran dan banyak sekali matan di bawah asuhan ayahandanya sendiri. Kemudian, ia dihantar oleh ayahanda ia ke Kota Hauthah untuk menimba ilmu di bawah Syaikh Hasan `Abdullah Ibrahim sehinggalah ayahandanya meninggal dunia pada tahun 1354H, di mana ia telah dilantik untuk menggantikan kiprah ayahandanya menjadi muadzin, khatib dan imam. Semua kiprah tersebut dipikul ia dengan penuh tulus dan amanah, selain kiprah menjadi imam, di mana ia kerap menolak untuk menjadi imam kerana perilaku tawadhu'nya.


Pada tahun 1358, ia meneruskan pengajiannya dengan para ulama di Kota Marawa`ah. Beliau menetap di kota tersebut sehinggalah tahun 1361 di mana pada tahun tersebut ia berpindah ke Kota Zabid untuk menimba ilmu dengan para ulamanya. Beliau menetap di Kota Zabid sehinggalah gurunya wafat pada tahun 1372H.


Pada tahun 1374, Syaikh `Abdullah berangkat ke Hejaz untuk menunaikan fardhu haji dan ia tinggal di Kota Makkah selama setahun sebelum pulang ke Yaman. Dalam tahun 1377, ia memutuskan untuk berhijrah ke Kota Makkah dan tetaplah ia tinggal di sana sehingga kewafatannya pada tahun 1410H.


Di antara guru-guru beliau, selain ayahandanya sendiri, ialah Syaikh Hasan `Abdullah Ibrahim, Sayyid `Abdur Rahman bin Muhammad al-Ahdal, `Allaamah `Abdullah bin `Ali al-Amudi, Sayyid `Abdullah bin Ahmad al-Haddar, Sayyid `Alawi al-Maliki, Syaikh Hasan al-Masyat, Syaikh Muhammad al-`Arabi al-Tubbani, Syaikh Muhammad Yasin al-Fadani, Sayyid Muhammad Amin Kutbi, Syaikh Hasan bin Sa`id al-Yamani, dan ramai lagi, rahimahumullah. Murid-murid ia juga ramai, antara mereka ialah Prof. Dr. Sayyid Muhammad bin `Alwi al-Maliki, Dr. Sayyid Ahmad `Abdul `Aziz al-Haddad, Sayyid Muhammad Husain al-Qadimi dan Sayyid Qasim al-Ahdal.


Syaikh `Abdullah juga mengarang banyak sekali jenis karya, antaranya:-


1- إيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية

2- إعانة ربِّ البرية على جمع تراجم رجال الحديث المسلسل بالأولية

3- المرقاة إلى الرواية والرواة

4- رسالة جمع فيها أربعين حديثاً

5- منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول

6- إسعاف أهل الخبرة بحكم استعمال الصائم للإبرة

7- حديقة الأبرار شرح بهجة الأنوار
8- نظم في الغزوات

9- فتح المنان في شمائل شيخنا عبد الرحمن

10- نظم في القيلات المعتمدة في المنهاج للنووي

11- الأجوبة المكية عن الأسئلة الجاوية

12- حسنات الزمن في تراجم علماء اليمن

Syaikh `Abdullah al-Lahji meninggalkan dunia yang fana ini di Makkah pada 26 Jamadil Awwal 1410H dalam usia 67 tahun. Mudah-mudahan hujan rahmat Tuhan yang Maha Rahim sentiasa tercurah ke atas ia dan keberkatannya mengalir kepada sekalian umat....al-Fatihah.

http://alhabaib.blogspot.com/search/label/Syeikh

No comments for "Syaikh `Abdullah Al-Lahji"