Widget HTML Atas

Sheikh Mohammad Khalil Al-Khatib

Nama, keturunan & gelaran.

Beliau yaitu al 'Allamah al Muhaddith al Muhaqqiq al Faqih al Imam al Lughawi Sayyid Muhammad bin Khalil bin Muhammad bin Sayyid bin Ismail bin Ahmad al Khatib bin al Tunajji bi...n Salim bin Salam bin Salam bin Sa’adullah bin Afandi Muhammad bin ‘Aliyu bin al Bakri bin Ismail bin Muhammad bin Ismail bin al Qasim al Rassi bin Ibrahim Tobatoba bin Ismail bin Ibrahim al Fakhr bin al Hasan al Muthanna bin Imam Hasan al Sibt bin Amirul Mukminin Imam Ali dan Sayyidah Fatimah al Zahra’ binti Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam. Terkenal dengan gelaran 'Penyair Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam' di mana gelaran ini diberi oleh Syeikh Abdul Halim Mahmud yang merupakan Syeikhul Azhar pada waktu itu.

Kelahiran.

Dilahirkan di desa Naidah, markaz Akhmim, muhafazah Suhaj, Republik Arab Mesir pada hari Selasa, 9 Mac 1909 (16 Safar 1327). Beliau merupakan anak tunggal kepada pasangan Sayyid Khalil dan Sayyidah Na'isah.

Pendidikan.

Beliau mula menghafal al Alquran sejak kecil lagi dan berjaya menuntaskan hafalannya dikala berusia 10 tahun. Setelah itu dia mula menghafal sebahagian besar matan-matan ilmu sebelum melanjutkan pelajaran di Maahad Suhaj al Dini. Beliau berjaya menamatkan pengajiannya di Maahad tersebut dengan memperoleh Syahadah Ibtidaiyyah pada tahun 1924 (1342) dikala berusia 15 tahun. Seterusnya dia melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah sehingga memperoleh Syahadah Thanawiyyah Azhariyyah pada tahun 1928 (1346) dikala berusia 19 tahun. Beliau kemudiannya meneruskan pengajian di Universiti al Azhar al Syarif, Kaherah sehingga berjaya memperoleh ijazah Syahadah 'Alamiyyah pada tahun 1933 (1357) dikala berusia 24 tahun. Kemuncaknya, dia berjaya memperoleh Syahadah Takhassus (Ph.D) dalam bidang Bahasa Arab pada tahun 1936 (1354) dikala berusia 27 tahun.


Kerjaya.

Selesai menamatkan pengajian di al Azhar al Syarif, dia telah dilantik menjadi tenaga pengajar di Maahad Ahmadi, Tanta selama 30 tahun sebelum menjawat jawatan sebagai pensyarah Fakulti Usuluddin, Jabatan Dakwah di Universiti al Azhar al Syarif. Selain itu, dia turut mengadakan majlis pengajian bertempat di Masjid al Muhafazah, Tanta.


Perkahwinan.


Beliau berkahwin dengan Sayyidah Aminah binti Abdul Rahman al Khatib dikala berusia 27 tahun dan dikurniakan Allah dengan lima orang cahaya mata iaitu 4 putera dan seorang puteri. Mereka yaitu Muhammad, Mustafa, Mahmud, Ahmad dan Iman.


Mazhab & Masyrab.


Sayyid Muhammad Khalil al Khatib merupakan seorang faqih bermazhab Hanafi. Namun begitu, dia juga seorang alim lagi faqih dalam mazhab yang empat. Sering kali dalam majlis pengajiannya, dia akan menjawab duduk masalah mengenai fiqh dengan mengemukakan pandangan daripada setiap mazhab. Beliau melalui masyrab sufi iaitu Khalwatiyyah dan Syazuliyyah di bawah bimbingan lima orang guru mursyid. Mereka yaitu :


1) Sayyid Abdul Jawwad al Dumi, syeikh Tariqat Khalwatiyyah.

2) Sayyid Ali Daud, syeikh Tariqat Syazuliyyah.

3) Sayyid Mahmud Husain Syalabi.

4) Sayyid Abdullah Saad.

5) Sayyid Muhammad al 'Aqqad, syeikh Tariqat Syazuliyyah Fasiyyah Wafaiyyah.


Perkara ini dia sebutkan dengan terang di dalam kitabnya yang bertajuk Ithaful Akhyar bi Asohhil 'Aqoidi wal Azkar pada potongan Sanad al Khatib. Beliau diizinkan untuk memimpin Madrasah Syazuliyyah Khalwatiyyah pada bulan Mac 1938 bersamaan bulan Muharam 1357 dikala berusia 30 tahun. Oleh yang demikian, dia merupakan pengasas Tariqat Khatibiyyah Syazuliyyah Khalwatiyyah.


Karya-karya.


Beliau mula aktif dalam bidang penulisan dikala masih menuntut di peringkat menengah lagi. Sepanjang usianya, dia telah menghasilkan sebanyak 77 buah karya yang merangkumi bidang Tafsir, Hadith, Nahwu, Sorof, Balaghah, Sirah, Fiqh, Syair-syair Arab dan artikel-artikel semasa. Kitab yang telah mengharumkan nama dia di kalangan para ulama' bertajuk Ithaful Anam bi Khutob Rasulil Islam yang menghimpunkan sejumlah 574 khutbah-khutbah Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam dalam pelbagai perkara. Beliau menghabiskan masa selama 15 tahun untuk menyiapkan kitab tersebut. Ini menggambarkan kepada kita perihal kesabaran dan ketelitian dia bagi menghasilkan sesuatu yang berkualiti. Beliau merupakan pola terbaik sebagai penulis yang sabar, sasterawan yang kreatif serta pengkaji yang teliti.


Kewafatan.


Beliau menghembuskan nafas terakhir pada hari Jumaat, 21 Februari 1986 (12 Jamadil Akhir 1406) dalam usia 77 tahun. Jenazah dia disemadikan di Masjid al Muhafazah, Tanta. Semoga Allah meredhai dia serta membalas jasa-jasa dia dengan sebaik-baik pembalasan. Amin.

* Blogger ini pernah mengikuti pengajian dan tabaruk dengan pewarisnya iaitu Syeikh Mahmud al-Khatib

Bibliografi:


- Nafhatul Qabul fi Sirah Syair ar Rasul, Syeikhuna Sayyid Mahmud Bin Muhammad al Khatib al Hasani, terbitan tahun 1987.

- Ithaful Akhyar bi Asohhil 'Aqoidi wal Azkar, Imam Muhammad Khalil al Khatib al Hasani, halaman 11-13, terbitan tahun 2002.

- Al Qasasul Haq li Sayyidil Khalq, Imam Muhammad Khalil al Khatib, pada muqaddimah, terbitan tahun 2000.

- Gema Negeri Edisi Perdana, ruangan tokoh, Danial Farhan bin Dolmat, terbitan Badan Kebajikan Anak-anak Negeri Sembilan Mesir (BAKANS).

http://hanputra.blogspot.com/2009_01_01_archive.html

No comments for "Sheikh Mohammad Khalil Al-Khatib"