Widget HTML Atas

Habib Ahmad Jamal Bin Toha Ba'aqil

Salah satu guru dari Ust. Sis Maula Al Bilky ialah al Habib Ahmad Jamal bin Toha Ba'aqil, pengasuh pondok pesantren Anwarut Taufiq Batu Malang. Menurut Pengakuan Ust. Sis, dari Habib Jamal inilah beliau banyak mengambil teladan dari cara hidup gurunya. Walaupun tidak keseluruhan, kepribadian Ust. Sis terbentuk dari cara hidup gurunya yang masih muda itu.
Habib Jamal yang kelahiran orisinil AREMA ini termasuk Habib muda tetapi sangat besar lengan berkuasa besar khususya di Malang raya. Walaupun acara da'wahnya lintas negara, ibarat di Malaysia, Timur Tegah, juga negara-negara lain, namun acara mengajar di Pesantrennya ANWARUT TAUFIQ Malang tetap berjalan ibarat biasa.
Beliau murid dari Habib UMAR bin HAFIDZ Tarim Yaman, sebab Habib Jamal pernah mencar ilmu di Rubat Darul Musthofa.
Habib Jamal lahir di Malang, 14 Pebruari 1977. sungguh prestasi membanggakan bagi seorang habib muda tetapi sangat besar lengan berkuasa besar di mayarakat.Ia putra pasangan Habib Toha Ba'aqil dan Syarifah Suud binti Abdullah Ba'aqil yang semenjak kecil kental pendidikan agama
Setelah menempuh pendidikan dasar dan emnengah, Ia masuk pesantren Darut Tauhid, asuhan Syaikh Abdullah Abdun. Pada 1987, Ia berangkat ke Tarim Yama untuk mencar ilmu di Rubat Darul Musthofa, asuhan Habib Umar bin Hafidz. Setelah 6 tahun disana, pada 2002 pulang lagi Indonesia untuk membuatkan ilmu agama.
Sebelum pulang ke Malang, Ia singgah terlebih dahulu di Surabaya, gres lalu ke Malang tepatnya di Kota Batu, dan mendirikan Pesantren Anwarut Taufiq yang berpola mengadopsi Darul Mustofa Tarim Yaman.
Ust. Sis Maula Al Bilky, termasuk salah satu dari santri-santri yang berhidmah kepada Habib Jamal. Semoga ilmu yang diperoleh dari guru mudanya sanggup bermanfaat. Allah Ya'lam....
https://www.kabarsantri.id//search?q=habib-ahmad-jamal-bin-toha-baaqil

No comments for "Habib Ahmad Jamal Bin Toha Ba'aqil"