Widget HTML Atas

Sifat Sifat Malaikat

Sifat-sifat malaikat yang diyakini oleh umat Islam yaitu sebagai berikut :

1. Selalu bertasbih siang dan malam tidak pernah berhenti.
2. Suci dari sifat-sifat insan dan jin, ibarat hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya.
3. Selalu takut dan taat kepada Allah.
4. Tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan-Nya.
5. Mempunyai sifat malu.
6. Bisa terganggu dengan wangi tidak sedap, anjing dan patung.
7. Tidak makan dan minum.
8. Mampu mengubah wujudnya.
9. Memiliki kekuatan dan kecepatan cahaya.


Malaikat tidak pernah lelah dalam melakukan apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Sebagai makhluk ghaib, wujud Malaikat tidak sanggup dilihat, didengar, diraba, dicium dan dirasakan oleh manusia, dengan kata lain tidak sanggup dijangkau oleh panca indera, kecuali bila malaikat menampakkan diri dalam rupa tertentu, ibarat rupa manusia.

Ada pengecualian terhadap cerita Muhammad yang pernah bertemu dengan Jibril dengan menampakkan wujud aslinya, penampakkan yang ditunjukkan kepada Muhammad ini sebanyak 2 kali, yaitu pada dikala mendapatkan wahyu dan Isra dan Mi'raj.

Beberapa nabi dan rasul telah di tampakkan wujud malaikat yang bermetamorfosis manusia, ibarat dalam cerita Ibrahim, Luth, Maryam, Muhammad dan lainnya.

Berbeda dengan pedoman Nasrani dan Yahudi, Islam tidak mengenal istilah "Malaikat Yang Terjatuh" (Fallen Angel). Azazil yang kemudian mendapatkan julukan Iblis, yaitu nenek moyang Jin, ibarat Adam nenek moyang Manusia. Jin yaitu makhluk yang dicipta oleh Tuhan dari 'api yang tidak berasap', sedang malaikat dicipta dari cahaya.

No comments for "Sifat Sifat Malaikat"