Widget HTML Atas

Zina Adalah Perbuatan Keji yang Terbesar

Maksud perbuatan keji yang terbesar ialah zina: Zina kecil misalnya mencium, meraba dan memandang.
Sebagaimana hadits Nabi saw, “ Kedua tangan, kaki dan kedua mata bisa berzina”.

Allah Ta’ala berfirman :
“katakanlah kepada mukmin lelaki, agar mereka menahan pandanganya dan menjaga kemaluanya ; demikian ini sikap yang suci bagi mereka.”.(QS. An-Nur;30)

Sungguh Allah telah memerintahkan kaum lelaki dan wanita untuk menahan pandangan dan kemaluanya dari suatu yang haram. Dan Allah sudah menjelaskan haramnya zina diberbagai ayat, Firman-Nya :

“Dan barang siapa yang melakukan perbuatan itu akan memperoleh dosa,” (QS. 25 Al Furqon ; 68)

Ialah neraka; ada yang menerjemahkan menemukan jurang neraka jahanam,ialah jub (sumur) neraka, bila mulutnya dibuka semua penghuni neraka berteriak karena bau busuknya.

Sebagian sahabat meriwayatkan : “takutilah perbuatan zina, sebab disana ada 6 hal: 3 di dunia dan 3nya di akhirat, tiga balasan didunia ialah (1) kurang rezeki, (2) putusnya ajal, dan (3) muram wajahnya . Dan tiga hal di akhirat ialah murka Allah, siksa dahsyat, dan masuk neraka.”

Diriwayatkan : sesungguhnya Musa as. Berkata : “ Ya tuhanku, apa balazan bagi ahli zina!” Allah Ta’ala berfirman: “Aku akan memberi rompi dari api; bila rompi itu diletakkan di gunung yang tinggi pasti akan meletus dan menjadi abu”.

Diriwayatkan:” Sesungguhnya satu wanita bejat lebih di cintai iblis daripada 1000 lelaki bejat” .

Dalam kitab Mashobih ada sabda Nabi saw : “Ketika hamba melakukan zina, imanya keluar dan melayang diatas kepalanya seperti mega. Bila ia habis melakukan perbuatan itu imanya kembali”. Dalam kitab Iqna juga ada Sabda Nabi saw : “Tiada dosa yang paling besar menurut Allah dari tetesan air yang dijatuhkan ke rahim wanita yang tidak halal baginya”.

Sementara liwath (lewat dubur lebih berat dosanya daripada berzina. Sebagaimana ada riwayat melalui Annas bin Malik ra. Bahwa rasulullah bersabda:

“Barang siapa melakukan liwath takkan pernah mencium bau surga, padahal bau surga bisa tercium dalam radius 500 perjalanan.”

Satu Ciuman 500 Tahun di Neraka
Seorang Abdullah bin Umar duduk duduk di pintu rumahnya. Ia melihat seorang pemuda tampan. Abdullah lari masuk rumah dan menguncinya, beberapa saat kemudian bertanya,: “Fitnah itu sudah pergi atau belum!” mereka menjawab: “sudah pergi” maka asbdullah keluar dari rumah

Ada yang bertanya, “wahai abdullah, apa yamg dilakukan anak itu terhadap kamu! Apa ada sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah mengenai dia!”

Abdullah ra menjawab: memandang meraka itu haram , berbicara atau berkumpul juga haram”.

Al Qadli Al Imam  berkata: “aku pernah mendengar masyayikh berkata: setia wanita ada satu syetan, dan syetan anak remaja terdapat 18 syetan”. Ada juga riwayar lain: “Barang siapa yang mencium anak remaja dengan syahwat : allah ta’ala akan menyiksa di neraka 500 tahun. Dan barangsiapa yang mencium wanita dengan syahwat, seolah olah ia berzina dengan 70 perawan. Dan barang siapa yang berzina dengan perawan, maka ibaratnya sudah berzina dengan 70.000 janda,”

Imam Al kalbi berkata: “Makhluk pertama yang mengerjakan seperti kaum Luth (liwat) ialah iblis. Dia menjelama menjadi amrod (anak tampan) di zama kaum Luth as. Ia memanggil mereka dan mengawininya , yang akhirnya menjadi kebiasaan kaum Luth setiap melihat pemuda asing. Kemudia nabi Luth as diutus untuk mereka dalam rangka mencegah perbuatan keji itu, kemudian diajak menyembah Allah ta’ala. Namun kaum luth menjawab “ kalau kamu orang yang benar , turunkan siksa allah sekarang juga”

Lalu Nabi Luth as memohon kepada Allah , “Ya Allah, tolonglah aku dalam mengurusi kaum yang rusak ini”

Kemudian Allah mengutus langit agar menurunkan hujan batu, dimana setiap batunya tertulis calon orang yang akan dilempar, sesuai firman Allah Ta’ala:

“............yang diberi tanda dari Tuhanmu.” (QS. Hud : 83)

Kisah

Lelaki pedagan dari kaum Luth as.  ada yang di Makkah, maka batu itu menuju ke tanah haram Allah itu, namun batu tersebut berhenti di luar tanah haram (Makkah) selama 40 hari masih diantara langit dan bumi sampai lelaki itu menyelesaikan dagangnya di Makkah. Dan ketika ia keluar dari Makkah, batu itu jatuh dan membinasakanya.

Mujahid berkata: “Masih pagi pagi betul jibril turun ke desa tersebut mencabut sendi sendi mereka, jibril mengibaskan sayapnya dan mengangkat desa tersebut beserta semua isinya. Ia membawanya ke langit sampai sampai penghuni langit mendengar bunyi kokok ayam dan lolok anjing didalam desa itu. Pertama yang jatuh adalah pagar desa, allah menghapus mata mereka dan membali desa tersebut menjadi lima daerah, dan daerah yang terbesar adalah Sadum.

Demikian ini Mu’tafikat yang di terangkan dalam surat Al Baro’ah : dikatakan disana ada 1 juta jiwa.

kajian ini diambil dari kitab Muqasyafatul Qulub, Imam Ghozali