Pinned Post

Kisah Persahabatan Kiai Bisri dan Kiai Wahab

Kisah persahabatan kiai Bisri dan kiai Wahab, mengajari kita, persahabatan bukanlah sekadar saling membantu, berjuang pada satu tujuan. Namun persahabatan juga saling mengingatkan, menghormati perbedaan, mengelolanya dengan …
Jasad seorang kiai di Blitar masih utuh meski telah terkubur 31 tahun lamanya. Jasad tersebut milik Kiai Anwar Sudibyo. Kamis (14/3), ku...

Jasad Kyai Anwar Utuh Meski Dikubur 31 Tahun Lalu

Sang laron terbang di sekeliling nyala api hingga terbit fajar. Lalu ia kembali ke rekan-rekannya, dan menceritakan keadaan (hal) spiri...

Thasin Pencapaian Sang Laron

Bismillahirrahmaanirrahiim Bersama Siapakah Kalbumu Saat Ini? [“With Whom Is Your Heart?”] Suhbah Syaikh Muhammad Nazim Al-Haqqani An-Naqs...

Hikmah Mawlana Syekh Nazim: Bersama Siapakah Kalbumu Saat Ini?

SUFI BESAR INI MEMPUNYAI TEMPAT CUKUP PENTING DALAM DUNIA TASAWUF. PERNYATAAN-PERNYATAANNYA CENDERUNG KONTROVERSIAL . Seperti Socrates – fi...

Legenda Al-Hallaj Sang Rahasia

Kitab Sirr Al Asrar - Manusia Kembali Ke Kampung Halaman, Kepada Asal Usul / Permulaan Mereka Manusia dipandang daripada dua sudut; wujud l...

Kitab Sirr Al Asrar: Manusia Kembali Ke Asal Usul

المقالة  الرابعة عشرة فـي إتـبـاع أحـوال الـقــوم قـال رضـي الله تـعـالى عـنـه و أرضـاه : لا تدع حالة القوم يا صاحب الهوى أنت تعبد الهوى...

Kitab Futuhul Ghaib: Risalah 14

Pada zaman itu di Mekah ada 3 ulama besar dari Indonesia yang sangat tersohor, salah satunya ialah Syeikh Mukhtar. Nama lengkapnya Muha...

Syekh Muhammad Mukhtar bin Atharid Al-Bughri Al-Batawi Al-Jawi Ulama Ahli Syariat dan Haqiqat

Pekalongan, 18 Januari 2018 Tahun 2018 - 2019 tahun politik, sehingga perlu mempersiapkan diri menjadi tauladan-tauladan peredam bangsa, pe...

Pesan Penting Habib Luthfi Dalam Penutupan Muktamar JATMAN XII

(Sebuah Fragmen dalam "THAWASIN" Al-Hallaj) ... aku 'melihat' Tuhanku dengan mata hatiku, aku menyapa: "Siapakah E...

Thasin Titik Azali

Syeikh Hamzah al-Fansuri telah banyak dibicarakan orang, namun tidak dapat dinafikan perkara-perkara baru senantiasa ditemui oleh para pene...

Syekh Hamzah al Fansuri Sastrawan Sufi Agung Nusantara

Cara Lain Mencapai Hidup Sejati Menurut ajaran Syekh Siti Jenar, tanda kehidupan itu adalah berdasarkan dalil ‘hidup itu tidak mempan ke...

Ajaran Makrifat Jawa: Jalan Mencapai Hidup Sejati secara Tanazul (Menurun)

Ulama dan pujangga termasyhur tanah Sunda. Terkenal dengan dangding-nya yang mengandung Mistisisme Islam.  Hasan Mustapa (Cikajang, Garut, ...

Haji Hasan Mustapa (Haji Mahiwal) Pujangga Sunda